Новини

Геологическият институт „Страшимир Димитров“ на БАН показва колекциите си днес и утре

Колекциите си от фoсили, минерали и скали от територията на България ще покаже Геологическият институт „Страшимир Димитров“ на БАН, на 8 и 9 октомври. Инициативата се организира в чест на 150-та годишнина на Академията, съобщи пресцентърът на БАН.
Гостите на института ще имат възможността да видят лабораториите по сеизмотектоника и геоколекциите, а учените ще разкажат за работата си в областта на палеонтологията, стратиграфията, седиментологията, геотектониката, минералогията и минералните ресурси, геоложките рискови процеси и хидрогеологията.
Програмата включва още публични академични лекции по геотехника на околната среда, геотектоника и регионална геология, както и презентации на млади учени, които ще разкажат за своите научни постижения. Сред акцентите ще бъде изложбата „Книжовното наследство на академик Страшимир Димитров“ от фонда на библиотеката на Геологическия институт.
В продължение на 70 години Геологическият институт „Страшимир Димитров“ извършва научни и научно-приложни изследвания с цел изучаване на земната среда на територията на България. С дейността си учените от института подпомагат устойчивото развитие на съвременното общество и безконфликтното ограничаване на последствията от природните рискове. През последните години институтът се оформя като най-голямата национална геоложка научноизследователска и научно-експертна организация, в която се съчетават класическите направления на геологията с днешните приоритети в областта на науките за Земята.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us