Новини

ГИС данни за мостове достъпни на сайта на АПИ

На интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ са свободно достъпни и може да бъдат използвани ГИС данни за мостове, тунели, републиканската и общинската пътна мрежа. До края на деня ще бъдат публикувани и метаданни с обяснения към тях. Това съобщи днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Николай Найденов при участието си в конференция на тема отворен и свободен софтуер в географски информационни системи.

Пред участниците в конференцията зам.-министър Найденов посочи, че след поредица от инициативи от 2014 г. в Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия се преподава основно на географски информационни системи със свободен лиценз QGIS, което възпитава студентите в свободен и независим професионален дух. И допълни, че по негова инициатива сред служители на министерството е проведено обучение за работа с такива системи.

След положителната обратна връзка на вече преминалите през обучението служители на ведомството има много други желаещи да се включат в него, в това число експерти от АПИ и Дирекцията за национален строителен контрол, обясни регионалният заместник-министър.

Във всяка една дирекция на министерството има нужда от хора, които да припознаят силата на свободните данни и тяхната добавена стойност за обществото, допълни инж. Найденов и изрази убедеността си, че наличните в министерството пространствени данни трябва да бъдат публично достъпни, стига това да не противоречи на други нормативи.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us