Новини

Годишна конференция за строителство и инвестиции 2023 очерта перспективите пред сектора

Годишната конференция за строителство и инвестиции 2023 очерта тенденциите през годината. Предварителните договори за покупка на жилище намаляват с 50%, а възможността на хората да си купят жилище – с 20%. Но прогнозите остават умерено оптимистични.

Най-актуалната към момента икономическа прогноза е на Европейската банката за възстановяване и развитие, според която БВП на България ще нарасне с 1,6% тази година и 2,6% през следващата, съобщи Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Институт за икономическа политика.

„Законодателството във ВиК сектора трябва да бъде уредено така, че да дава рамка, която позволява така, както е във всички държави-членки на ЕС, ВиК активите да се стопанисват или директно от общините, както е в някои държави, или чрез концесии какъвто е примерът със „Софийска вода“, или чрез обединения между общини с междуобщински компании, каквато е практиката в скандинавските държави, или чрез публично-частни партньорства. Това защитаваме ние през последните повече от 15 години“, каза Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.

„Ние сме на различно становище. Законът за водите е наш. Измененията тръгнаха от МОСВ по искания за консолидация на районите, а това беше отключващо условие за периода 2014 -2020. ЕК имаше възможност да поставя условия в началото на същия програмен период за това при какви условия да продължи финансирането с европейски средства на българската ВиК инфраструктура. ЕК ни каза, че или намираме начин проектите ни да са по-ефективни, или ще се справяме с национален ресурс“, обясни Галина Симеонова, главен директор на Главна дирекция ОПОС в МОСВ.

Проф. Силвия Илиева, директор на Институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски, даде за пример т. нар. 15-минутен град. „Имаме данни от НСИ, които интегрираме – къде има деца в София, на каква възраст са. Имаме данни от общината – къде са детските градини и какъв е капацитетът им. С прилагане на други данни – нормативни изисквания, пешеходната мрежа на града, и прилагайки алгоритмите на изкуствения интелект, оценяваме и даваме на общината информация на база 15 минути пеша къде има недостиг на детски градини, къде да се построят нови, къде се разширят съществуващите, така че да няма задръствания и да не замърсяваме града“, обясни Илиева. Това може да се приложи и за училища, болници, магазини, спортни съоръжения.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us