Новини

Големият адронен колайдер заработи след две години ремонт

Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) поднови дейността си след две години ремонт. Вчера в 9:41 часа българско време бе пуснат лъч от протони в 27-километровия ринг на Големия адронен колайдер, най-мощният ускорител на частици в света, последван от лъч в обратната посока в 11:27 часа.

В процеса на поддръжка са заздравени 10 000 електрически връзки между магнитите, добавени са системи за защита към тях, подобрени са криогенните системи, вакуума и електрониката. Лъчите след ремонта ще произвеждат повече сблъсъци като усукват протоните по-близо един до друг.

Директорът на ЦЕРН за ускоритетлите и технологиите Фредерик Бордри заяви, че след дву-годишните усилия Големият адронен колайдер е в отлично състояние. Той добави, че най-важната стъпка предстои, когато ще се увеличи енергията на лъчите до нови рекордни нива.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us