Новини

Голфът в разцвет


В България в момента се строят усилено над десет игрища за голф, а още две – край Драгичево и Луковит, чакат одобрение, съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев през юни. Според него инвеститорският интерес към този тип недвижима собственост няма да намалее и през следващите години. Заместник министърът подчерта, че съоръженията за голф предполагат развитието на устойчив и качествен туризъм. Според него ако се приеме, че един процент от хората в България пожелаят да се занимават с този спорт в близките 5 – 10 години, това означава, че на територията на страната трябва да се изградят не по-малко от 50 игрища.

Поне засега обаче у нас има само 5 действащи комплекса. За сравнение – в Германия са стотици, в Англия – над 1500, в Португалия са около 200.

Стратегията за развитие на голф туризма у нас предвижда съкращаване на процедурите по ОВОС. Обсъжда се също възможността терените да могат да бъдат предоставяни за ползване под наем за един по-дълъг срок от 20-30 г., без да е необходимо да се извършват отчуждителни процедури. Инвеститорите няма да има нужда да плащат стойността на земята за самото игрище.

Цената на едно качествено игрище е от порядъка на 10-15 млн. евро, като това са парите, нужни за терена и необходимата инфраструктура, а не за съпътстващите ваканционни селища.

Същевременно обаче еколозите припомнят, че за да се изгради голф игрище, трябва да се махне целият горен почвен слой. Така естественият ландшафт, флора и фауна изчезват и се загубва естественото биоразнообразие. Поддържането на тревата зелена може да създаде проблеми в райони по-бедни на питейна вода, като например Добруджа и Разложката котловина, където има големи проекти за нови голф игрища.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us