Новини

Готвят нова наредба за проектиране на транспорта в градовете

9 от 10 жители в ЕС смятат, че положението с трафика около тях може да бъде подобрено, сочат данни на „Евробарометър“. До 2020 г. се отпускат 300 млн. лв. по проекти за градска мобилност у нас, а 14 общини вече са подали предложения.

На този фон работна група към МРРБ разработва проект на Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. В него попадат велоалеите, пешеходните зони, паркингите, паркоместата, надлезите и подлезите, допълни той.

Според нормативния акт местните власти ще са задължени да предвиждат в устройствените зони определени проценти от транспортно-комуникационните им системи да са свързани с енергоспестяващи превозни средства и като пример даде велотранспорта и трамвайните линии в София. Те ще трябва да оразмеряват комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии за период до 2030 г. според степента на моторизация, като при разчета от брой леки автомобила се предвидят определен брой електрически превозни средства, както и паркинги за тях със съответното оборудване. За София, например, е заложено при разчет от 400 – 450 леки автомобила на 1000 души 65 – 70 от тях да са електрически превозни средства.

В градовете приоритетът се сменя – първо място е за пешеходното движение, следва общественият транспорт, велосипедно движение, движение на леки автомобили, товарно автомобилно движение и транзитно за урбанизираната територия движение на автомобили.

Плановете трябва да включват мерки за осигуряване на безопасни пресичания между автомобилния, велосипедния, пешеходния трафик и обществения транспорт.

Първостепенната улична мрежа трябва да се планира с такава плътност, според която в урбанизираните територии средното разстояние между улиците да е между 500 м и 650 м, в централните зони – от 400 м до 500 м, а в отделните зони на урбанизираните територии тя не може да е по-малко от 800 м.

Преминаването на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа през урбанизирана територия ще се осъществява при осигурена възможност за осъществяване на напречно пешеходно и велосипедно движение, включително на хора с намалена подвижност, т.ч. и хора с увреждания.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us