Новини

Готвят ново административното делене на страната заради еврорегламент

Съгласно регламента на Европейския съюз страната ни е разделена на шест района за планиране ниво 2 – Северозападен, Северен централен, Южен централен, Югозападен, Североизточен и Югоизточен. След приключване на настоящия програмен период и настъпването на следващия през 2021 г. ще трябва да бъде представено ново териториално разпределение, отговарящо на регламента на ЕС, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Северозападна България е един от районите за планиране, който вече не отговаря на изискването за население от 800 хиляди души. Район, който върви в тази посока е Северен централен, където към края на 2015 година населението е около 810 хиляди души.

28-те области, които съответстват на ниво 3 по регламента на ЕС, също не отговарят на нормата – една трета от тях са с население под 150 хил. души. Това са Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Кюстендил, Перник, Разград, Силистра, Смолян.

За разлика от тях София-град ще се отдели като самостоятелен регион, защото произвежда 75% от БВП и отговаря на критерия за население. Останалите ще бъдат групирани, за да отговарят на изискването на 800 хиляди души.

През следващият програмен период ще има два избора за преструктуриране – окрупняване на 28-те области на 20 или 16, или запазването на настоящото деление и определяне на губернатори, като областите ще станат подразделения на големия район за планиране, обобщи Павлова. Броят на общините ще се запази при всички случаи.

След 2020 г. България вече ще има един нов регион от гледна точка на европейските критерии за финансиране, като София ще формира отделен регион. Съществуващите в момента 6 района за планиране на инвестициите също ще бъдат преразгледани, за да се отговори на европейските изисквания, информираха от МРРБ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us