Новини

Градското развитие – приоритет за МРРБ

Градското развитие и подкрепа за регионите са основните приоритети на новата Оперативна програма за развитие на регионите в България за периода 2021-2027 г. Това стана ясно на първото заседание на тематичната работна група за подготовката на новата програма. По време на срещата с представители на неправителствени организации, държавни и обществени институции,  свързани с развитието на регионите, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова представи новите моменти и напредъка в подготовката на Оперативна програма за развитие на регионите през 2021-2027 г.

Основен фокус през следващия период ще бъде териториалното разпределение на инвестициите, съгласно нуждите на съответния район, като ще се търси интегрирания ефект.

„Ще търсим във всеки един от нашите проекти икономическия принос, тоест по какъв начин се осъществява възможността да развиваме икономически територията чрез проекта и по какъв начин това ще има принос за хората“, заяви зам.-министър Николова.

Тя допълни, че стремежът е ресурсите от програмата да бъдат насочени към намаляване на дисбаланса между малките и големите населени места, както и за намаляване на негативните ефекти от демографската криза.

Ще се търси и координиране с останалите оперативни програми, така че те също да имат принос към регионалната политика и изпълнение на заложените цели. 

Средствата в новата Оперативна програма за развитие на регионите през периода 2021-2027 ще бъдат разпределени по два основни приоритета – с градско и с регионално направление. Инвестициите ще се осъществяват в съответствие с интегрирани териториални стратегии, разработени с широко гражданско участие и сътрудничество на заинтересованите страни, съответно на общинско или градско ниво и на регионално ниво. Средствата ще бъдат насочвани към интегрирани проекти, обхващащи по-големи територии и по-голяма част от населението, покриващи по-значими и важни за хората нужди. 

„Основната ни роля ще бъде да търсим възможността за по-голямо взаимодействие между публични институции и между икономически оператори, между неправителствен сектор и гражданско общество, защото искаме  да стигаме по-близо до хората. Основна наша роля ще бъде да осигурим модел на поведение, който ще отчита нуждите на хората и който на принципа отдолу-нагоре ще може да генерира проектни идеи, които в своята цялост ще могат комплексно да решават проблеми на по-голяма част от територията на страната“, обясни заместник-министър Николова.

До 10 декември членовете на работната група ще могат да изпращат своите становища по представената визия за новия програмен период.

Следващото събиране на работната група ще бъде в края януари.

Първият проект по програмата се очаква да е готов в края на месец март 2020 г. В периода юли-септември финализираният текст ще бъде внесен за обсъждане от Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС в страната. Тя трябва да бъде одобрена от Министерския съвет, преди да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране
  Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране

  България разчита на 1,9 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на жилищния и нежилищния фонд. Значителни средства са предвидени за тези

 • Дискусия как да се направи по-добра инфраструктура
  Дискусия как да се направи по-добра инфраструктура

  Предприемачите и общината имат нужда от диалог, за да се стигне до по-справедливо изграждане на инфраструктура. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх.

 • Дрон летя рекордно дълго
  Дрон летя рекордно дълго

  Безпилотният летателен апарат „Фън Жу 3-100“, проектиран от китайски студенти, постави рекорд за продължителен полет на дрон – 80 часа, 46 минути и 35 секунди,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us