Новини

Граждани създадоха система за измерване на замърсяването на въздуха в реално време

Граждани създадоха интерактивна карта на София, която показа замърсяването на въздуха в реално време. Информацията идва от 15 независими станции за измерване на нивата на фините прахови частици, разположени на територията на столицата. Системата бе пусната в деня, в който Съда на Европейския съюз осъди страната ни за системни нарушения в нивата на замърсяване на въздуха за периода 2007-2014 г..

Нивата на прахово замърсяване в София могат да се следят в реално време на мобилни устройства и на компютър на адрес https://sofia.maps.luftdaten.info/. Очаква се скоро да се разшири мрежата с данни за Варна, Пловдив и Бургас.

Досега данни за праховото замърсяване се предоставяха на базата на осреднени стойности за последните 24 часа.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us