Новини

Хасково и Горна Оряховица ще изготвят нови програми за качеството на въздуха със средства от ЕС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Хасково Добри Беливанов и Горна Оряховица Добромир Добрев подписаха договори за актуализация на общинските програми за подобряване качеството на атмосферния въздух.

По проектите ще бъдат изготвени актуални програми за период от пет години (2021-2025 г.), които адресират основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на двете общини. Фокусът е върху избор на адекватни към местните условия мерки за намаляване на замърсяването с фини прахови частици.

Двата проекта ще бъдат финансирани с общо 361 хил. лв., осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us