Новини

И Цацаров предупреди за подзаконовите актове на закона за бюджета, които ликвидират АГКК

За промени в значителен брой нормативни актове през нови преходни и заключителни разпоредби в одобрения от правителството проектобюджет сигнализира председателят на антикорупционната комисия в оставка Сотир Цацаров. В писмо до председателя на парламента той подчертава, че текстовете значително се разминават с тези, които по-рано са били внесени в парламента и са били съгласувани от КПКОНПИ без данни за корупционен риск.

Промените в едни закони през преходните и заключителните разпоредби на други бяха остро критикувани по време на управленията на ГЕРБ. Сега според Цацаров има цели 89 параграфа разлика между съгласувания с комисията му Бюджет 2022 и този, който правителството одобри преди дни.

Сред промените, които председателят на КПКОНПИ посочва, е отмяната на цяла глава от Закона за съдебната власт, уреждаща статута на съдиите по вписвания на фона на създаване на Държавна агенция по вписванията към Министерски съвет, която да обедини Агенция по вписвания, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Главна дирекция “ Гражданска регистрация и административно обслужване“ и Централния регистър за особените залози.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us