Новини

Идват нови промени в ЗОП, дни след последните обнародвани

В портала за обществени консултации за обсъждане са публикувани предложения за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Срокът за коментари и становища е 14 юли 2018 г. Те могат да се направят на сайта на портала за обществени консултации или на електронни пощи: p.dimitrova@aop.bg и cfcu@minfin.bg.

Предложените промени касаят поетапното въвеждане на елетронните обществени поръчки, както и тяхното електронно фактуриране. В законопроекта са заложени повишени стойностни прагове по чл. 20 от ЗОП. Договорите с подъзпълнителите ще се публикуват в профила на купувача.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us