Новини

Инспектираха проекти по програма „Регионално развитие“ в Пловдив и Асеновград

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, Витория Алиата ди Вилафранка – директор на дирекция „Изграждане на административен капацитет“ в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, и Марек Теплански, началник на звеното, отговарящо за България в Генерална дирекция „Регионална политика“ в ЕК  инспектираха обекти, реализирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. в област Пловдив. Проверката бе с цел да се види на място ползата от направените инвестиции, как работят обектите след влизането им в експлоатация и как проектите допринасят за развитието на регионите.

Представителите на Европейската комисия и зам.-министър Николова се запознаха на място с изградените велоалеи, Центъра за управление на трафика и Системата за управление на градския транспорт в Пловдив. Те са част от проекта на общината „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в Пловдив“, финансиран по ОПРР 2007-2013 с близо 42 млн. лв. Изградени са и рехабилитирани общо 48 км велоалеи, модерни системи за видеонаблюдение и контрол на трафика и градския транспорт и др. Общо 50 кръстовища в града са напълно автоматизирани и имат опция за интелигентно управление на преминаващите автомобили. След реализиране на проекта, по данни на заместник-кмета по транспорт на Община Пловдив Златин Велев, над 3 пъти са намалели пътно-транспортните произшествия. Разходите  за електроенергия на обновените светофарни уредби са спаднали от 270 хиляди на 130 хиляди лева, като с икономията се реконструират още 11 светофара, които предстои да се включат в системата за управление на трафика. Задръстванията във втория по големина български град също намаляват в някои части, тъй като системата позволява контрол на входящия и изходящ поток от града. Най-доволни са гражданите от изградените велоалеи. След направата им, от няколко десетки предвижващите се с велосипеди са се увеличили до няколко хиляди. Системата осигурява и по-голяма сигурност за жителите и гостите на града.

Най-големият хлебозавод на Балканския полуостров, намиращ се в Пловдив, също бе част от инспекцията. Близо 43 млн. млн. лв., от които 11,3 млн. лв. средства по ОПРР, 23 млн. лв. съфинансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и 8,6 млн. лв. собствен принос, са вложени в проекта „Обновяване на западнали промишлени зони – изграждане на нова производствена база за хляб“. Със средствата е изграден  модерен и енергийно ефективен завод за замразени хлебни изделия. Внедрените технологични линии създават възможност за разкриване на близо 200 работни места. Проектът се очаква да повиши икономическия растеж и конкурентоспособността на целия район в Южната индустриална зона на Пловдив.

Над 250 000 туристи годишно посещават „Асеновата крепост“ край Асеновград, след реализация на проекта “Асеновград – свещената порта на Родопите”, финансиран също по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. с над 3 млн. лв. Това стана ясно при посещение на обекта, част в инспекцията. Благодарение на вложените средства е подобрено общото състояние на терена на крепостния комплекс, който е паметник на културата от национално значение. В хода на проверката представители на ЕК и МРРБ се запознаха с извършената реконсервация на горните повърхности на крепостните градежи, подобрения достъп до обекта и ремонта в криптата на крепостната църква, ремонтираните алеи, пътеки, паркинг и др.

В хода на инспекцията се направи оглед и на изградените укрепителни съоръжения на свлачища на път IV-86024 (II-86), Лясково – Яворово – Добралък, в община Асеновград. Бюджетът на проекта е над 830 хил. лв., осигурени от ОПРР. С европейските средства са ограничени рисковете и щетите за живота и имуществото на населението. Постигната е висока степен на превенция на риска от свлачища в района и е  подобрен достъп до селата Яврово, Лясково и Добралък. Защитени са 47 имота, 269 кв. м път, укрепени са 2812 кв. м свалчащни участъци.

В посещението бе включено и посещение на Бачковския манастир и параклиса „Св. Атанасий“ като част от богатото културно-историческо наследство на България и възможностите за развитие на културен туризъм.

Представителите на Европейската комисия дадоха висока оценка за изпълнените проекти и останаха впечатлени от приноса, който носят за развитието на двата български града, и потенциала, който имат за бъдещо развитие на градовете и туризма.  Те бяха в България във връзка със семинара на тема „Интелигентни градове“, който се проведе на 15 и 16 юни в Пловдив.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us