Новини

Международна научна конференция „75 години УАСГ“ през ноември

Юбилейната международна научна конференция на тема „75 години УАСГ“ ще се проведе тази година от 1 до 3 ноември. Ще бъдат представени последните тенденции, постижения и проблеми в редица тематични направления като:

Архитектура и урбанизъм

Строителство

Транспортно строителство и геотехника

Водно инженерство

Геодезически референтни системи, гравитационно поле и геодинамика

Геодезия, приложна геодезия и геоинформатика

Кадастър, управление на имоти, устройство и защита на територии

Картография, фотограметрия и дистанционни изследвания

Математика и физика

Инфраструктурни проекти и нормативна база

Обществени науки

Обучение през целия живот.

Сред целите на конференцията са и определяне на насоки за бъдещи научни изследвания, повишаване ефективността на прилаганите методики и технологии, както и степента на опазване на околната среда.

Повече информация – на сайта на мероприятието – https://conference2017.uacg.bg/.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us