Новини

Покана за семинар в рамките на Geo Cradle

„Национална обсерватория на Атина“ – НОА и Институт за космически изследвания и технологии към БАН ви канят на Регионален уъркшоп по проект GEO-CRADLE-Повишаване на възможностите пред науката и бизнеса в област „Наблюдение на Земята“, посрещайки регионалните предизвикателства на Балканския регион. Проектът ефинансиран по програма „Хоризонт2020“ на ЕК и ще проведе на 24 март 2017 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Големия салон на БАН ул.“15 ноември“ №1, София.
Това събитие е насочено към установяване на съществуващите предизвикателства на национално и регионално ниво, които възпрепятстват развитието на пазара на продуктите и услугите създавани от сектор „Наблюдение на Земята“, както и да посочи решения за повишаване на растежа и иновациите в сектор геоинформатика. Ще бъдат дискутирани възможностите за по-успешно споделяне на знания и подобряване на връзките между академичната общност, публичния сектор и бизнеса. Предвидена е експертна дискусия по проблеми касаещи Балканския регион, за който продуктите и услугите предоставяни от сектор „Наблюдение на Земята“ са основен елемент при вземане на управленски решения. В рамките на събитието ще бъдат представени възможностите за европейско финансиране дейности в сектор „Наблюдение на Земята“.
Надяваме се да вземете участие в това събитие, където ще може да представите и вашите идеи и да вземете участие в дискусиите.
Регистрация за събитието може да направите на следния интернет адрес – www.eventora.com/en/Events/geo-cradle-sofia
 Повече информация за проекта може да намерите на следния интернет адрес – www.geocradle.eu.
 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us