Новини

Инж. Йовев в кръгла маса за инвестиционния процес

„Обмяната на опит между професионалните организации в различните европейски страни и споделянето на добри практики в строително – инвестиционния процес е от особено важно значение не само за развитието на сектора, но и за управлението на държавата.“ Това каза заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. Той участва в международна кръгла маса на тема „Аспекти и проблеми на строително-инвестиционния процес в Европейските страни“, организирана от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Пред участниците в събитието заместник – регионалният министър подчерта важността и значението на експертното участие на камарата в обсъждането и промените в нормативната база, касаеща строително – инвестиционния процес в България.

По думите му именно форуми като този са необходими на професионалистите в бранша за обучението им през целия живот и за поддържане на тяхната професионална активност. Сред въпросите, дискутирани на кръглата маса бяха задълженията и отговорностите на участниците в процесите на проектиране, контрол и строителство, органите и документите, необходими за съгласуване и издаване на разрешение за строеж, строителна документация, контрол и оценка, въвеждане в експлоатация и други.

Освен членове на български организации от бранша в кръглата маса участваха и представители на сродни организации от Германия, Чехия и Сърбия. Те представиха своя опит и практики в процедурите, свързани със строително – инвестиционните процеси.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us