Печат на тази страница
Новините

Форум на потребителите ще подпомага АГКК

Понеделник, 22 Март 2010

Форум на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) бе учреден на 26 януари 2010 г. в София.

Създаването на форума е част от реализиращия се в АГКК проект "Техническа помощ за подобряване на обслужването на гражданите и другите потребители с кадастрална информация от АГКК в България", финансиран по програмата MATRA от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия. Ръководител на проекта е Карел Велтер. Потребителите бяха представени от шефа на дирекция „Софийски кадастър" в Столична община Румен Янков, от председателя на Камарата на инженерите по геодезия Ангел Янакиев, от Лъчезар Искров от Националното сдружение „Недвижими имоти", от Красимир Катранджиев от Нотариалната камара, от Илия Ангелов от Изпълнителната агенция по горите, от шефа на дирекция „Управление на изпълнението" в Националната агенция по приходите Галя Димитрова, от Ели Монева от Камарата на независимите оценители, от Валери Валчинков от Министерството на околната среда и водите, от зам. кмета на община Марица Яна Очева, от Антоанета Делева от Министерството на земеделието и храните и от Гергана Манова от Българската асоциация на съдиите по вписванията. От страна на АГКК бяха изпълнителният директор на агенцията Александър Лазаров, главният секретар Мима Чалева и началникът на отдел „Нормативна уредба" в АГКК Иван Евтимов.

Във форума на потребителите взимат участие представители на ведомства, общински администрации и организации с нестопанска дейност. Цялостната дейност се осъществява със съдействието на Агенцията и в съответствие с правилника за дейността на форума, който бе приет на учредителната среща.

Прочетена 1197 пъти Последно променена в Четвъртък, 06 Април 2017 13:30