Проектозаконът за горите – приет от министерския съвет

Вторник, 02 Ноември 2010

Оставяме възможност за извършване на заменки единствено и само при реализирането на инфраструктурни или държавни обекти, каза министър Мирослав Найденов по повод подготвения нов закон за горите. Той допълни, че се забранява промяната на предназначението в мрежата "Натура 2000" и в национални паркове и защитени територии, както и в зона "А" и зона "Б" на Черноморското крайбрежие.

Устойчивото развитие на горските територии е защитено чрез три нива на горско планиране - национално, областно и местно, отразени съответно в Национална стратегия за развитие на горския сектор и стратегически план. Въведена е забрана за промяна на предназначението и извършване на строителство в имоти, придобити чрез замяна от държавата.

Лесовъдските изисквания и добрите горскостопански практики е предвидено да се регламентират в специализирани наредби.

За първи път правилата за достъп до горите са регламентирани - свободен достъп на гражданите до горите, като същевременно е ограничено движението по горски пътища на пътни превозни средства, които не извършват горскостопански, ловно-стопански и селскостопански дейности, както и движението на мотоциклети, АТВ и друга високопроходима техника извън специално обозначени за тази цел пътища и трасета. Ново положение в закона е регламентирането на горски сдружения като обединения на собственици на горски територии с цел съвместно стопанисване и управление на имотите им. Държавата стимулира създаването на такива сдружения чрез подпомагане и съдействие при разработването на общия горскостопански план, процедурите по уедряване на имотите, техническа и административна помощ, съдействие при изграждане на горски пътища и противоерозионни съоръжения и защита на горите. Стимулиране създаването на горски сдружения цели да се подобри стопанисването на горските територии и да се преодолее неудобството на ограничената площ и разпокъсаност на горските имоти - частна собственост. Съществена промяна, в сравнение с действащия закон, е че всички лица, извършващи дейности в горските територии, следва да са регистрирани в публичните регистри на Изпълнителната агенция по горите. За пръв път в закона се регламентират обществените екосистемни ползи от горските територии - защита от ерозия на почвата, от лавини и наводнения; обезпечаване качеството на водата и водоснабдяване; поддържане на биологичното разнообразие; екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на микроклимат; осигуряване на социални, образователни, научни и рекреационни ползи за обществото, включително туризъм; поддържане на традиционния ландшафт; защита на природното и културното наследство; защита на инфраструктурни обекти и съоръжения; забавяне промените на климата.

Прочетена 388 пъти Последно променена в Вторник, 04 Април 2017 14:10

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.