Печат на тази страница
Новините

Съкратиха 114 щата в АПИ

Сряда, 03 Ноември 2010

Кабинетът измени Правилника за структурата, дейността и организацията на работата на Агенция "Пътна инфраструктура", с което се намалява персоналът на агенцията общо със 144 щатни бройки. Част от функциите на досегашните дирекции "Правна, отчуждаване и управление на собствеността" и "Обществени поръчки  и публично-частно партньорство" се обединят в нова дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване". Отчуждителните процедури ще се изпълняват от дирекция "Инвестиционно проектиране, технически норми и правила", която променя наименованието си на дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури". Управлението на собствеността се предвижда да се изпълнява от дирекция "Административно обслужване и координация". Дирекциите "Експлоатация, поддържане и ремонт на републиканската пътна мрежа" и "Управление на проекти, финансирани с кредитни и бюджетни инвестиции" се сливат в дирекция "Управление на проекти, експлоатация и поддържане на обекти, финансирани с бюджетни и кредитни инвестиции".

Прочетена 579 пъти Последно променена в Вторник, 04 Април 2017 13:41