Печат на тази страница
Новините

Столична община обяви конкурс за „Борисова градина“

Понеделник, 16 Март 2015

Столична община обяви конкурс за устройствена концепция за ПУП на Парк "Борисова градина". Задължително изискване към участниците е ръководителят на екипа да е лице с регистрация в Камарата на архитектите или Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България и пълна проектантска правоспособност за някоя от специалностите: „Архитектура“, „Ландшафтна архитектура“, „Урбанизъм“ или „Геодезия“.

Конкурсът е открит, а крайният срок за изпращане на проекти е 04.05.2015г. Наградени ще бъдат класираните на първо, второ и трето място, съответно с 8000 лв., 6000 лв. и 3000 лв.

Документацията за участие се намира на:

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=22867&companyId=20914

Прочетена 1282 пъти