Печат на тази страница
Новините

КККР за землището на с. Ново село

Четвъртък, 28 Май 2015

Приета е кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин. До 25.06.2015 г. заинтересованите лица могат да подадат писмени искания и възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър във Видин.

Прочетена 1326 пъти