Печат на тази страница
Новините

Одобрен кадастър в област Благоевград

Сряда, 27 Януари 2016

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за териториите на селата Места, Обидим и Кремен в благоевградска област. Заповедите за одобряване подлежат на обжалване до 25.02.2016 г. пред административния съд по местонахождение на имотите чрез СГКК Благоевград.

Прочетена 1387 пъти