Печат на тази страница
Новините

ЗУТ се сдоби със 70-а поправка

Сряда, 25 Януари 2017
Законът за изменение и допълнение на закона за устройство на територията бе приет вчера (25.01.2017 г.) на второ четене от 43-тото Народно събрание, в един последните си работни дни. Законопроектът бе внесен за разглеждане на 4.11.2016 г. като инициатор на измененията бе Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Предложените текстове за съставени от работна група с участието на представители на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на архитектите, както и специалисти от МРРБ.
Одобрените изменения в най-ремонтираният закон ще влезнат в сила в деня на обнародването им в "Държавен вестник". Така според нова алинея към чл. 84 собствениците на застроени недвижими имоти ще са длъжни да се присъединят към изградените ВиК мрежи. Разходите по включването им ще бъдат за тяхна сметка и освен това те ще трябва да сключат договор със съответното водноснабдително дружество. Досега това ставаше по желание на гражданите.
Друга съществена поправка е отпадането на ролята на главния проектант, който досега носеше еднолична отговорност пред институциите. Отговорността вече ще е споделена между всички проектанти и всеки от тях ще трябва ръчно да разпише проекта.
Проектите пък ще се предават и в електронен формат, придружен с два екземпляра на хартия. Досега те се предаваха само на хартия в три екземпляра.
Прочетена 2315 пъти