Печат на тази страница
Новините

Установени са фрапиращи пропуски при проверката на пешеходните пътеки

Петък, 23 Март 2018

Данните от проверката на пешеходните пътеки показват фрапиращи пропуски, заяви вчера главният прокурор Сотир Цацаров. Той припомни, че тя беше възложена на 27 декември 2017 г. на министерствата на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството. Целта бе да се установят несъответствия с нормативните изисквания. Особено внимание бе обърнато на маркираните пешеходни пътеки в районите на училищата и детските градини.

Проверените пътеки са близо 14 000. Установени са два пъти повече липсващи знаци от наличните в много области, неправилно разположение на пешеходните пътеки, неправилно маркиране и неправилна сигнализация.

Главният прокурор разпореди министерството на регионалното развитие и благоустройство да изготви регистър на пешеходните пътеки. Според Цацаров такива проверки трябва да се правят ежегодно, а неизпълнението на предписанията да се санкционира строго.

До 30 април 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще изготви регистри на пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа. Така съществуващото към момента положение ще бъде обобщено и ще бъде внедрено в ГИС системата на агенцията, информира регионалният министър. Регистърът ще бъде допълнен с информация и за останалите пешеходни пътеки в рамките на населените места и по общинските пътни мрежи, които са в компетенциите на местните власти.

До 30 май всяко областно пътно управление ще заяви необходимия ресурс за привеждане на пешеходните пътеки по републиканските пътища, за които отговаря, в съответствие с нормативно изискуемите характеристики към тях. Средствата ще бъдат осигурени и необходимите дейности ще бъдат изпълнени до 30 юни 2018 година.

Ще бъдат предложени и нормативни промени, които да премахнат размиването на отговорностите между централната и местни власти, заяви Нанков. В момента пешеходните пътеки са нормирани чрез Наредба №2/17.01.2001 г. и Наредба № 12/05.07.2012 г..

Николай Нанков съобщи още, че пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа, които са 25% от общия брой в страната, са 3531, като 3326 са в населени места, а 205 са извън урбанизираните територии. От тях 80% не отговарят на различни изисквания от двете наредби. В 12% от случаите са използвани маркировъчни бои с цвят, различен от белия. 7% от пешеходните пътеки по републикански пътища, които минават през населени места, са на разстояние по-малко от 250 м. В 80% от случаите не е маркиран надписът „Погледни“. При над 80% не са спазени изискванията за ширина на пешеходната пътека. Маркировката е износена или напълно заличена при 65% от общия брой пешеходни пътеки по републиканските пътища. Добрата сигнализация изисква влагане на 4354 предупредителни знака съобразно изискванията за тяхното поставяне. Локализирани са и 80 броя, които трябва да се премахнат, като например съществуващи на магистрални участъци, което е недопустимо.

След 30 юни 2018 година ще има нова проверка, която ще обхване само населените места с най-големи нарушения. Цацаров бе категоричен, че при констатирани продължаващи нарушения, ще се налагат санкции на съответните кметове.

Прочетена 248 пъти