Печат на тази страница
Новините

Промени в ЗУТ, обнародвани днес, влезли в сила от 1 януари

Четвъртък, 03 Януари 2019

В днешния брой 1 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за устройство на територията, гласувани от Народното събрание на второ четене, на 19 декември 2018 г. Текстовете влизат в сила със задна дата – от 1 януари 2019 г.

Основните промени касаят срокa, до който общините трябва да имат готови общи устройствени планове. Той се удължава с две години – до 1 януари 2021 г. Това се наложи, тъй като в голяма част от общините все още не са налице одобрени и влезели в сила общи устройствени планове, като причините за забавяне на процедурите са от различен характер. Те варират от оспорване на избора на изпълнител, затруднено набавяне на необходими данни и информация за устройството на съответната територия, продължително обществено обсъждане и др.

Целият текст на промените е публикуван онлайн на адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133336, както и на стр. 4 от днешния брой на „Държавен вестник“.

Прочетена 1582 пъти Последно променена в Четвъртък, 03 Януари 2019 15:37