Печат на тази страница
Новините

МРРБ получи над 260 писма с предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост

Вторник, 30 Април 2019

В периода от 19 март до 15 април в МРРБ са постъпили над 260 писма с предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Сред предложенията са местната община да събира таксите за общите части при плащането на местните данъци; когато има разпоредителна сделка с имот - етажна собственост, да се изисква и декларация, че таксите за входа са платени, а ако това не е направено, плащането да се извърши в момента на изповядване на сделката или новият собственик да подпише декларация, че ще ги поеме.

Според предложенията за новите текстове на закона трябва да се плащат задължително такси за общи части, без значение дали жилището е обитавано, както и да се регламентират минималните им размери, сумите да влизат в собствена банкова сметка на етажната собственост, а касиерите на блока да се заменят от професионални домоуправители.

Има и мнения домоуправител да стане професия, а т.нар. домови книги да станат електронни и общината да има грижата да ги води.

Сред предложенията за промяна още е да се въведат различни минимални такси за поддръжка на управление на сградите. А в по-скъпите квартали да плащат повече предвид възможността от по-високи приходи от наеми.

Друго предложение е част от таксите, които се събират, да са процент от минималната работна заплата. Ако някой съсед реши да не плаща, в началото на годината да му се налага да се издължи пред общината заедно с плащането на местните данъци.

Новите текстове целят постигане на по-ефективно управление на етажната собственост и конкретизиране на правата и задълженията на собствениците.

В момента статутът на сградите, които представляват затворени комплекси не е уреден, затова с промените в ЗУЕС ще се направи отделна глава в закона и ще се разпишат подробно ангажиментите на техните обитатели.

Подготовката на новите текстове в закона ще става съвместно с други ведомства, като се очаква с промените да се повишат правомощията на местните власти.

Предстои през месец септември тази година да бъде публикуван за обществено обсъждане проекта на Закон за изменението и допълнение на ЗУЕС. Преди това ще се създадат четири работни групи за изработване на бъдещите текстове от закона, съответно в категориите: „Управление на етажната собственост“, „Професионални домоуправители“, „Сгради с особено управление“, „Контролни функции на общинските администрации“.

В последната група ще бъдат активно включени представителите на местните власти в страната. Работните групи ще се администрират от МРРБ.

Предложените промени са публикувани на интернет страницата на МРРБ в „Регистър на постъпилите предложения“, секция „Жилищна политика“, подсекция „Етажна собственост“.

Прочетена 123 пъти