"Автомагистрали" разходвали неправомерно средства

Четвъртък, 03 Юни 2021

Въпреки твърденията на Агенция "Пътна инфраструктура", че "Автомагистрали" ЕАД има капацитет да изпълни възложените договори, проверка на Сметната палата за съответствие на изпълнението на обществените поръчки показва, че това не е така.
Установените факти и обстоятелства, както и констатираните пропуски и слабости във вътрешните правила на дружеството не дават увереност, че "Автомагистрали" разходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности, за които не разполага с достатъчен собствен капацитет.
Тези констатации направи независимата одитна институция, която провери дейността на дружеството за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г. най-вече при изпълнението на обществените поръчки, пише в одитния доклад.
През одитирания период "Автомагистрали" изпълнява 14 договора за обществени поръчки на обща стойност над 3,768 млрд. лв. без ДДС, 12 от които са сключени с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), и два - с Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК).
От тези договори за период от пет години, шест са сключени, без да се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка (т.нар "in house" възлагане).
Едно от условията за подобно възлагане е дружеството, което получава договорите, да е доказало, че разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности.
"Автомагистрали" обаче са възложили договорите на подизпълнители, при липса на публичност, без ясни критерии и проверка за свързаност между ръководството и служителите и лицата, които трябва да изпълнят дейностите.
Според независимата одитна институция не е осигурена достатъчна конкуренция при извършване на подбора и така се поражда риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица.
Така например, по договор, сключен на 23 октомври 2019 г. с предмет "Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления" от "Автомагистрали" ЕАД са сключени 129 договора с 30 външни за дружеството лица (трети лица) на обща стойност 411,666 млн. лв. без ДДС, което представлява близо 87% от цената за изпълнение на основния договор.
На третите лица са платени авансово значителни финансови средства, чийто общ размер възлиза на 180,790 млн. лв. с ДДС. Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ.
По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи, с изключение на един обект, по който има междинно изпълнение, констатират одиторите.
От регионалното министерство вчера съобщиха, че "Автомагистрали" са платили авансово 182 млн. лева на външни фирми, а шест месеца преди крайния срок почти нищо от възложените дейности не е свършено.
Проверката на независимата одитна институция е установила, че само по договорите, сключени с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, "Автомагистрали" е изпълнявало в срок и съобразно изискванията на възложителя предвидените дейности.
Изпълнението им е в съответствие с правната рамка и клаузите, по които страните са се споразумели и съобразно въведения в организацията ред, констатират в Сметната палата.
Одитът беше възложен на Сметната палата в края на миналата година от 44-то Народно събрание.
Одитният доклад ще бъде изпратен на Народното събрание, на Министерството на регионалното развитие, както и на Софийска градска прокуратура по нейно искане, за сведение и да послужи по прокурорска преписка.

Прочетена 44 пъти

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.