Новини

Издават онлайн разрешение за строеж в София

Столична община издава онлайн разрешение за строеж. Необходимите документи могат да се видят тук https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D&fbclid=IwAR0LVVgbjqo_-YUB_NxsIzpfVEbjY2pOalLnF44QKyv-Kq-swXrNiOqahAQ

Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от датата на получаване на входящ номер от Акстър.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us