Новини

Издават пощенска марка за Международната година на картата

В официално писмо до председателя на Българската картографска асоциация проф. Теменужка Бандрова Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се ангажира да отпечата марка по повод обявяването на 2015-2016 г. за Международна година на картата. Тя ще бъде включена в Тематичния план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати за 2016г. Решението е взето на заседание на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, състояло се на 27.01.2015г., след обсъждане на предложение от страна на Българската картографска асоциация.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us