Новини

Измениха наредбата за достъпна среда, чака обнародване

Подписаната от министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията е изпратена за обнародване в Държавен вестник. Очаква се това да стане в кратък срок.

До влизане в сила на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. (т.е. 23.05.2022 г.) е в сила Наредба № 4 от 2009 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us