Новини

Изтече срокът за защита от придобиване по давност на държавни и общински имоти

Парламентарната комисия по правни въпроси ще обсъжда в сряда (10/01/2018 г. от 14:30 ч.) удължаването на срока за защита от придобиване по давност на държавни и общински имоти, след като той изтече на 31.12.2017 г.

Според промените, предвидени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността срокът за защита от давностно придобиване на държавни и общински имоти трябваше да се удължи с пет години – до 31.12.2022 г.

Законопроектът бе внесен в Народното събрание на 22.12.2017 г. – ден след последното заседание за изминалата година. Депутатите ще работят отново на 11.01.2018 г.

Срокът, който изтече в края на 2017 г. трябва да се удължи с пет години, заради „необходимостта от окончателното финализиране на процеса по установяване, регистриране и актуване на имотите от страна на държавата и органите на местното самоуправление, в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, и с оглед ефективното управление и ползването на имотите и осъществяването на постоянен контрол в тази насока“, според мотивите на законопроекта.

Отново там е подчертано, че срокът, не може да бъде спазен и поради липсата на одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри за територията на много населени места. Цитирана е и прогноза за завършването на кадастралната карта на страната, според справка от декември 2016 година:

„Съгласно представената от Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация, актуална към м. декември 2016 г., цялостното покритие на територията на страната с кадастрални карти и кадастрални регистри се очаква да приключи до края на 2023 г., при осигурено финансиране.“

Така заради късното внасяне на законопроекта в Народното събрание мораториумът върху придобиването по давност на държавни и общински имоти на практика е отпаднал. Законопроектът тепърва предстои да се гласува на първо четене, а междувременно е възможно всеки да отиде при нотариус със свидетели и да придобие имот, който е владял добросъвестно в продължение на 10 години.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us