Новини

Йовев: 290 млн. лв. ще бъдат инвестирани в градски транспорт

Благодарение на европейските фондове в програмния период между 2007 и 2013 г. са инвестирани близо половин милиард лева в модернизирането на градския транспорт в седемте най-големи града на България: София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен. В настоящия програмен период по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъдат вложени още 290 млн. лева за изграждането на по-ефективен и екологичен градски транспорт в 39 града в страната по приоритетната ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Това каза днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство Валентин Йовев, който участва в семинар на тема “Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия”. Събитието се състоя във Френския институт в град София.

Регионалният заместник-министър посочи, че средствата са предназначени за изграждане на високоскоростен и привлекателен обществен градски транспорт, развитие на устойчиви системи за градския транспорт, увеличаване на броя пътници, използващи обществен транспорт, както и изграждане на велосипедни алеи, внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол на трафика, подобряване на достъпността на автобусните спирки, чрез тяхното светлинно и звуково обновяване, изграждане на асансьори за достъп, осигуряване на системи за защита от шума и много други дейности.

„С мерките за устойчив градски транспорт ще решим редица проблеми, пред които са изправени днес големите градове в ЕС и света като цяло. Намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума, край на огромните задръствания и спад на пътнотранспортните произшествия са само най-видимите постижения, които можем да постигнем в краткосрочен план“, отбеляза регионалният заместник-министър. Инж. Йовев допълни, че разтоварването на градовете от трафик ще има благоприятен ефект и върху публичните инвестиции в поддръжката на публичната инфраструктура, подобряването на околната среда и повишаването на стандарта на живот на хората, които ще живеят в по-чиста и здрава среда.

Провелият се семинар в категория “Устойчива мобилност” е част от конкурса „Екообщина“, който цели да насърчи устойчивото развитие в българските градове.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us