Новини

КАБ и КИИП ще обсъдят проблемите в проектирането и строителството на кръгла маса

Камарите на архитектите в България и на инженерите в инвестиционното проектиране ще обсъдят проблемите, свързани с проектирането и строителството по време на кръгла маса. Тя ще се проведе в рамките на Архитектурно-строителната седмица на 7 март от 13 часа в Интер експо център. Кръглата маса на тема: „Проблеми в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството“, ще открие заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев.

Сред темите на дневен ред са:

1. Многобройни паралелни на основното административно производство съгласувателни и разрешителни режими

2. Прекомерни такси

3. Липса на отговорност на администрацията и на участниците в строителството

4. Симулативност на застраховането

5. Липса на адекватна защита срещу предвижданията на общите устройствени планове

6. Прекомерност и неадекватност на екологичното законодателство

7. Натоварване на разрешаващите органи с чужди отговорности

8. Необходимост от преосмисляне на „мълчаливото съгласие“ и на „мълчаливия отказ“

9. Абдикация на държавата и общините от публични ангажименти

10. Занижени изисквания към ВиК и енергоразпределителните дружества

11. Административна тежест във връзка със създаването и поддържането едновременно на кадастрални карти и на устройствени планове

12. Наличие на твърде голям брой специализирани нормативни актове – законови и подзаконови, които уреждат изключения от Закона за устройство на територията и актовете по прилагането му

13. Липса на трайна политика за уреждане участието на различните специалности в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството

14. Липса на електронна комуникация с администрацията.

Целият текст към предложените за обсъждане точки е достъпен в следния електронен документ: https://docs.google.com/presentation/d/14pOBYrTmIHrPgpeHuBKMJGBxtQsavTEpWIAue2dXmyE/edit?usp=sharing.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us