Новини

Кабинетът прие наредба за образованието по геодезия

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в геодезията, картографията и кадастъра” прие министерският съвет на заседание от 9.11.2015 г. Наредбата влиза в сила за учебната 2016-2017 г. Целият текст на наредбата на сайта на Геомедия.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us