Новини

Кадастърът – приоритет на министерството на инвестиционното проектиране


Най-важният приоритет на министерството на инвестиционното проектиране ще бъде създаване на кадастрална карта на страната, тъй като по Конституция чрез кадастъра се гарантира собствеността на гражданите, заяви министърът на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов на посещение в Габрово през август.

Задача номер едно пред общините е да решат проблемите си, свързани с общите устройствени планове, тъй като първото условие за отпускане на средства от Европейския съюз е обектът да е легитимен, посочи още министър Данов. Разбирането е, че изграждането на кадастъра е основа за привличането на инвестиции в строителния сектор.

Данов коментира още, че законодателството, свързано със строителството, трябва да се адаптира към изискванията на Европейския съюз. България седма година е член на съюза, но по отношение на строителното законодателство – най-вече в частта му за обществените поръчки, страната се различава от изискванията на развитите европейски държави, подчерта Данов.

Досега вниманието на МРРБ е било насочено най-вече върху привличането на европейски средства по оперативните програми, но се е стигнало до дисбаланс между процента на отделените за страната средства и тяхното усвояване, посочи министърът. Усвояването на европейските средства е паднало до 16-18 процента, което на практика означава, че тези средства не са били вложени в страната. След адаптиране на строителното законодателство към изискванията на Европейския съюз новото министерство ще се ориентира към създаване на банка от готови проекти, които да чакат европейско финансиране по съответните оперативни програми.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us