Новини

Как US архитектите са засегнати от коронавируса

Почти всяка индустрия страда от разпространението на COVID-19 и архитектурата не е изключение. В края на март Американският архитектурен институт проведе проучване на 387 собственици на архитектурни фирми, а резултатите предполагат дълбоко несигурно бъдеще за професията. Две трети от фирмите, които отговориха, казаха, че проектите или са спрени, или забавени в резултат на COVID-19, а огромните 94% заявиха, че очакват приходите да намаляват. Респондентите очакват загубите им да се задълбочат още повече през април.
Щетите ще бъдат мащабни и ще засегнат отделни практикуващи, фирми и като цяло професията. Компанията Foster and Partners, една от най-известните архитектурни фирми в света, обяви, че нейните 1400 работници ще вземат 20% заплащане за три месеца. В Ню Йорк, на архитектите, работещи по обществени проекти, е наредено да прекратят проектирането си за неопределено време. Малките предприятия бяха особено силно засегнати от икономическите проблеми от COVID-19.
От друга страна фирмите с публични проекти, които се провеждат в международни локации, са потенциално най-застрашени, тъй като 47% от тях са установили политика за непътуване за неопределено време. Продължителността, интензивността и несигурността на тази криза ще се отрази както върху финансирането, така и върху възможността за строителство.
И какво трябва да се направи? В краткосрочен план фирмите могат да предприемат няколко мерки, за да компенсират размера на своите загуби. Освен да кандидатстват за спешни заеми чрез правителствената програма за защита на плащанията за изплащане на заплати, застраховки, наем и други оперативни разходи, малките фирми (по-малко от 500 души персонал) имат право на опростяване на заеми, а предприятията, които са принудени да фалират, може да получите данъчен кредит за заплати.
В бъдеще изпълнителният директор на Американския архитектурен институт Робърт Айви казва, че е важно правителството на САЩ да въведе повече разпоредби за защита на работните места в архитектурата и строителството. „За да стартираме икономиката и да върнем архитектите и е особено важно да се стимулира архитектурата. „Нацията се нуждае от жилищни, здравни и научни центрове. Архитектурата може и трябва да създава съоръжения, които ни позволяват да растем и лекуваме, стимулирайки по-голямата икономика, като същевременно създаваме по-безопасни и по-здравословни места“, казва Айви.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us