Новини

Какво е пухкава екзопланета

Астрономи от института „Карнеги“ и Калифорнийския технологичен институт обясниха съществуването на загадъчни „пухкави“ екзопланети, съобщи Сайънс алърт. Става въпрос за планети, чиято плътност е толкова малка, че е сравнима с тази на захарен памук. Учените заключили, че тези необичайни обекти всъщност имат много пръстени.
Били създадени модели, за да се разбере дали планети с пръстени около тях могат да обяснят свойствата на „пухкавите“ екзопланети, които се откриват с помощта на транзитния метод. Той е базиран върху наблюдаване намаляването на блясъка на звезда, когато пред нея преминава планета. Възможно е да се използва и друг метод, свързан с изследване на гравитационното въздействие на планета върху звездата ѝ.
Масата на „пухкавите“ екзопланети е непропорционално ниска в сравнение с размерите им и съставлява по-малко от 1% от тази на газов гигант със същите размери. Учените предложили хипотезата, че несъответствието се обяснява с това, че гигантските размери на „пухкавите“ екзопланети са обусловени от наличие на пръстени. Резултатите от моделирането показали, че в някои случаи пръстените действително могат да допринесат за погрешно определяне на планети като „пухкави“.
За три „пухкави“ екзопланети – Кеплер 87с, Кеплер 117с и HIP 41378f, може да се окаже, че имат пръстени. Тези планети се намират достатъчно близо до звездите си – затова пръстените им би трябвало да са съставени от скалисти, а не от ледени тела. Освен това въпросните планети би трябвало да са с форма на сплеснат сфероид заради високата скорост на въртенето си, за да може пръстените им да не се деформират.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us