Новини

Камарата на архитектите протестира срещу конкурсните условия за градоустройството на пл. „Света Неделя“

Камарата на архитектите в България определи условията за участие в ограничения конкурс за градоустройствен проект на пл. „Света Неделя“ като дискриминационни. От неправителствената организация призовават главния архитект на София да промени условията, като измени обявлението на процедурата, обявена на 17 септември. КАБ смятат, че критериите за подбор, в частност изискването за минимален оборот от 1,5 млн. лв., специфичен оборот от 750 хил. лв., изработени и одобрени инвестиционни проекти в сферата на поръчката с площ 2.5 ха, средногодишна численост на персонала от 15 души, нарушават принципа на равнопоставеност. Съсловната организация приканва за изменение на условията, които да са пропорционални на предмета на конкурса. В писмото, адресирано до главния архитект на София и агенцията по обществените поръчки, е посочено, че променените критерии за подбор трябва да осигурят достатъчен брой на поканените участници, за да има реална конкуренция.

Съгласно Закона за обществените поръчки КАБ няма право все още да обжалва условията на конкурса докато не изтече срока по чл. 197, ал. 1, т. 1.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us