Новини

Камарата на архитектите в България с предложение за нов ЗУТ

Камарата на архитектите в България излезе с предложение за изработване на нов Закон за устройство на територията. Идеята бе представена днес по време на пресконференция в БТА. Според КАБ Законът за устройство на територията (ЗУТ) в настоящият си вид със 76 поправки за 16 години е изчерпал своите възможности за ревизии. Браншовата организация предлага ЗУТ да се раздели на два закона – Закон за устройственото планиране (ЗУП) и Закон за инвестиционното проектиране и строителство (ЗИПС). Така законодателството ще се хармонизира с европейското с цел да бъдат опростени процедурите, улеснени хората и намалена ненужната бюрокрация. Към тези два закона трябва да се създадат електронни системи за управление на процесите и издаване на разрешителни онлайн без редене на опашки и обикаляне по инстанциите. От камарата изреждат и настоящите проблеми в ЗУТ, сред които са – изискване на прекалено много документи, които с нищо не допринасят за крайния резултат на строителството; принцип на „мълчаливия отказ“; противоречиви правила и остарели приоритети; размиване на отговорностите, водещо до недобросъвестни практики; разрешителен характер (всичко което не е изрично разрешено, е забранено). Едно от решенията на проблемите в ЗУТ според КАБ е въвеждането на електронна система за издаване на разрешителни за строеж.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us