Новини

Камарата на строителите отчете спад в бранша


Камарата на строителите в България отчете спад с 7,8 на сто на строителната продукция за първите шест месеца на тази година спрямо същия период на миналата година. Председателят на Камарата на строителите в България Светослав Глосов съобщи, че до края на годината се очаква негативната тенденция в бранша да продължи. Има незначителен ръст в сградното строителство – 0,1%, а около 16-17 на сто е спадът в инженерното строителство.

С около 65 000 души се е увеличил броят на безработните в бранша, което се равнява на 13% от всички безработни. През зимата на улицата ще останат още хора, заради сезонността на работата.

Нямаме проблем с разплащането от държавата, заяви председателят на камарата. 186 млн. лева обаче са натрупаните отпоследните три-четири години задължения на общините към бизнеса, от които около 80% са към строителния бранш. Междуфирмената задлъжнялост също е голяма.Около 500 фирми отпадат от професионалния строителен регистър през тази година, като вписаните са около 4000 и само 83 са чуждестранни.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us