Новини

Карол търси най-добрия докторант на годината

За осма година финансовата група Карол ще връчи стипендия на редовен докторант, изявен в своята научна област. Наградата, в размер на 8000 лв., тази година ще се предоставя от новосъздадената фондация Карол Знание.

Кандидатите трябва да за български граждани и да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година от обучението си. Темата на докторантурата трябва да е свързана с разработване на нови технологии и материали и да има потенциално практическо приложение.

За участие в подбора желаещите трябва да изпратят мотивационно писмо, автобиография, копие на заповедта за зачисляване в докторантура и резюме на изследователския проект в обем до 2 страници и списък на публикации, ако има такъв.

В резюмето на проекта си кандидатите трябва да акцентират върху значимостта на темата с кратък теоретичен обзор, използвани методи и подходи, експерименти, постигнати до момента резултати, потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията.

Документи може да се подават до 2 ноември 2018 г. Подробна информация – на следния адрес: https://karollknowledge.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us