Новини

Карта на Община Созопол представя България в Япония

Съвременната туристическа карта на Община Созопол е избрана от Българската картографска асоциация (БКА) – национален представител в Международната картографска асоциация (ICA), за участие в Международната картографска изложба, която се открива през м. юли в Токио, Япония по време на 29-та Международна картографска конференция – съобщават от Геопан.
Категориите, на които се разделят допуснатите за участие картографски произведения са: карти, представени на табла (хартиени карти и други картографски продукти, които позволяват да бъдат изложени на табла); навигационни картографски продукти, представени на табла; атласи; дигитални продукти; образователни картографски продукти и др. Всички те трябва да са издадени след м.август 2017 г.
Съвременната карта на Созопол – една от основните туристически дестинации у нас, бе създадена през 2018 г. от Геопан – Бургас и КартГео – Троян по инициатива на общината и с подкрепата на местната туристическа общност. Тя е първата карта на българска община, удостоена с престижния сертификат за качество на картографски продукт, въведен от БКА, за да поощри постигането на световните стандарти в туристическата картография у нас (От въвеждането им преди две години, само четири картографски продукта са получили правото да носят знака за качество на БКА). Нещо повече. За туристическата карта на Община Созопол Геопан – Бургас и КартГео – Троян получиха първа награда (в категория „Печатна карта“) на конкурса, обявен във връзка със Световния ден на Географските информационни системи (ГИС).
Година работа е отнела на екипа созополската карта. Проектирана е в мащаб 1:50000 и обхваща 1460 кв. км от най-атрактивната част на Южното Черноморие и Крайбрежна Странджа. Съдържа като врезка и план на града в М 1:15 000. Представя изцяло територията на Община Созопол, както и части от съседните общини Бургас, Камено, Средец, Малко Търново, Царево и Приморско. В нея са отбелязани актуализираните данни за пътната мрежа, вкл. туристическите пътеки,границата на общината със съседните общини и природния парк „Странджа”, защитените местности, ловни стопанства, хотели, туристически обекти, манастири, църкви, параклиси, археологически обекти вкл. светилици и крепости, плажове, пясъци и дюни, дори и останки от потънали кораби представляващи интерес за посещение от любители леководолази.
Съвременната карта на Созопол е първата, която представя както общинския център, така и потенциала на съставните селища повечето от които са разположени в Странджа.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us