Новини

Картографите с декларацията за авторските права


Българска картографска асоциация (БКА) се обяви за стриктно спазване на Закона за авторското право и сродните му права. Специална декларация бе приета на 10 октомври 2012 г. В нея асоциацията декларира, че ще защитава своите членове – юридически и физически лица при нарушаване на техните авторски права пред различни частни, държавни и международни институции. Става дума най-вече за картографски произведения. При необходимост БКА ще защитава правата си пред съда чрез компетентното мнение на своите специалисти. Асоциацията има готовност да предложи експерти при всеки възникнал случай.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us