Новини

Климатолози: В България има постоянно повишаване на температурите

В София, Пловдив и Варна има постоянно повишение на средните годишни температури, като в най-голяма степен това повишение е през последните 10-15 години. Най-голямо е средното повишение на температурите в София, като за последните 30 години то е с 1,1 градуса, във Варна – с 0,9 градуса, а в Пловдив повишението е с 0,8 градуса. Това каза д-р Симеон Матев – главен асистент в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в катедрата „Климатология, хидрология и геоморфология“. Той представи данни за температурните промени в трите най-големи града у нас – София, Пловдив и Варна, уточнявайки, че преди година и половина е защитил доктората „Съвременни изменения на климата в България“.

Изследването за промените на температурите в трите най-големи града в България е важно, защото в тях живее почти една трета от населението на страната, а и защото се намират в различни географски и климатични области. За това изследване беше взет по-голям – 60-годишен период, който беше разделен на два по-малки периода от по 30 години, за да бъдат изчислени средните стойности на температурите, обясни Матев.

Той отбеляза, че, освен годишното повишение на температурите, интерес представляват и сезонните изменения. В София, Варна и Пловдив и в четирите сезона последният 30-годишен период – от 1991 до 2020 г., е по-топъл спрямо 1961-1990 г. Летният сезон е на първо място по изменение на температурите, като средните температури през лятото в София са се повишили с 1,8 градуса, във Варна и в Пловдив – с 1,5 градуса. Малко изненадващо е, че зимата е сезонът с най-малко температурни изменения.

Това се дължи на т.нар. температурни инверсии през зимата, отбеляза климатологът.
Беше установено, че всички най-високи температури – и през зимата, и през пролетта, и през есента, са се случили през последните пет години. През лятото най-топлият летен сезон е бил във Варна през 2007 г., а в София и Пловдив – през 2012 г. Всички най-ниски температури в трите града са били през 70-те и 80-те години на миналия век. Във Варна и Пловдив най-топлата зима е била през 2020 г., но и за трите града последните зими са най-топлите за последните 60 години, обобщи климатологът.

През последните 20-30 години има тенденция за скоростно повишаване на температурата, но не само у нас, а и в целия свят, каза Симеон Матев. Той заяви, че за близо 250 години последното десетилетие е най-топлото. Последните 44 години са поредни години, които са наднормени за температурите по отношение на нормата за 20-и век. От 1977 г. всяка година е наднормена в температурно отношение спрямо цялата норма за 20-и век. Има все по-висок темп на глобалните температури, коментира Симеон Матев.

Той представи и глобален метеорологичен обзор за промяната на климата през последните 60 години. Температурата на въздуха е елемент на климата, който е осезаем за всички хора в света и те са зависими от него. Температурата на въздуха влияе и на много отрасли на икономиката – на земеделието, архитектурата и строителството, както и на модата, отбеляза Матев. Той обобщи, че е характерно, но не само за изминалата 2021 г., а и за последните няколко години, че цялата планета Земя е с температури над нормата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us