Новини

Конкурс на GEO за кратко видео

Групата за наблюдение на Земята (GEO) обяви конкурс за кратко видео с максимална продължителност три минути. Основната цел е онагледяването на ползата от ресурсите на GEO за решаване на глобални и регионални проблеми. Видео материалът трябва да е свързан с наблюдението на Земята и може да показва хора, използващи ресурсите на GEO за проучвания, за целите на планирането и политиката и др.

Крайният срок за изпращане на материалите е 30 септември 2015 г. Подробна информация има на интернет страницата на конкурса: https://www.earthobservations.org/2015_vc.php

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us