Новини

Конкурсът за музейния център вече в Държавен вестник


Конкурсът за проектиране на Съвременен музеен център вече е публикуван в Държавен вестник, като в обявата става дума за 500 кв. м. В центъра на столицата – между паметника на Васил Левски, ул. Московска, площада на храм Александър Невски и ул. Оборище. Това ще бъде затворено каре от сгради, като основните в композицията са сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство и бившата сграда на Техническия университет. Целта на бъдещите разработки е да се постигне единство в функцията, структурата и облика на всички сгради, за да заработят като единен комплекс.

Кандидатите трябва да имат пълна проектантска правоспособност от Камарата на архитектите съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации; да притежават опит в проектирането на сгради с обществено значение и предназначение. Проектите се приемат до 19 юли 2010 г. включително, а първата награда е в размер на 10 000 лева.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us