Новини

Курс по 3D Urban Visualisation и Open Web Technologies


Инж. Силвия Цвяткова, секретар на БКА

Инж. Стефан Бончев, Лаборатория по картография, УАСГ

 

По случай 70-ата годишнина на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), в периода 01 – 05 октомври 2012 г. в Лаборатория по картография към УАСГ се проведе курс на тема 3DUrbanVisualisation. OpenWebTechnologies.Курсът бе организиран съвместно от Лаборатория по картография към УАСГ, Секция ГИС технологии към Технически университет в Делфт, Холандия и Българска картографска асоциация (БКА). Събитието бе открито от ректора на УАСГ проф. д-р инж. Красимир Петров и проф. д-р инж. Теменужка Бандрова, председател на БКА.

Обучението бе насочено към студенти и докторанти от УАСГ, като след кандидатстване от тях бяха избрани 18 участници.

 

32-1.jpg
 
32-2.jpg

 

 

Лектори на курса бяха доц. д-р инж. Сийка Златанова (ТУ, Делфт), Симеон Недков (ТУ, Делфт), Маркус Гьоц (Географски институт към Университета в Хайделберг, Германия), Питър Бонсма (представител на RDF Technical Geometry/Semantic Web) Занятията се проведоха на български и английски език в рамките на 40 учебни часа, включващи лекции и упражнения.

 

32-4.JPG

 

 

Целта на 5-дневния курс бе да въведе участниците в тридименсионалното моделиране на градска среда чрез използване на open source софтуер. Когато става дума за 3D моделиране, обикновено то е насочено към външното визуализиране на сградите, докато основната задача на участниците в курса беше да започнат процеса на моделиране от интериора на сградата. Идеята е сградата да се изгради като съвкупност от семантично описани части (стаи, коридори, прозорци, врати и т.н.) и на базата на интериора да се визуализира и реконструира екстериорът на сградата.

Всеки ден от курса включваше лекции сутрин, последвани от практически лабораторни упражнения следобед. Част от темите, разгледани в лекциите, бяха: 3D технологии и 3D open source технологии, 3D формати за обмен на данни, 3D структура на данни, виртуални 3D модели за градско планиране.

Използването на софтуер с отворен код (open source) намира все по-голямо приложение особено в картографията и географските информационни системи (ГИС). Едно от предимствата на този тип продукти е, че те са напълно безплатни, достъпни и лесни за използване за всеки потребител, дори и потребители-неспециалисти. Един от този вид софтуер, залегнал в основата на курса, е все по-популярният OpenStreetMap (OSM). OSM е подобен на Google Maps и е наличен както през официалния си уебсайт https://www.openstreetmap.org/, така и като десктоп приложение JOSM (Java OpenStreetMap). OSM e разработен с идеята да бъде „crowdsourced“ – подобно на Wikipedia информацията там може да се добавя, използва и обогатява от всеки един потребител, разполагащ с достъп до интернет.

За процеса на работа по моделиране на сградата също се използват PostgreSQL – релационна база данни с отворен код, както и PostGIS – софтуер с отворен код, който дава възможност на PostgreSQL да поддържа информация за географски обекти.

 

32-5.jpg

 

 

Лабораторните упражнения се извършваха в групи от по трима студенти. Крайната цел на практическите занятия бе да се създаде 3D модел на сградите на УАСГ. За постигането на тази цел, постепенно се разглеждаха и обсъждаха многобройните аспекти на 3D моделирането. Практическите дейности включваха: формиране на групите, запознаване със софтуера, инструментите и цялостния процес; извършване на определени картографски дейности и анализ; извършване на задълбочен анализ на отделните етапи от процеса; представяне и обсъждане на извършената работа и постигнатите резултати.

Основните стъпки при създаването на тридименсионалния модел на интериора на сградите на УАСГ бяха:

1. Събиране на данни – събиране на етажни планове на сградите, тяхната обработка и дигитализиране в JOSM, създаване на релации между обектите;

2. Моделиране на данни – решаване как да се организират и съхраняват данните; анализ и оценка на използваната структура на данните, определяне на нейните силни и слаби страни;

3. Управление на данни – въвеждане на дигитализираните планове на сградата в релационна база данни (PostGIS). Проучване на възможностите за преход на данните, организирани от предходната група, в релационната база данни;

4. Визуализация – конструиране на тридименсионален модел на сградата на база двудименсионалните планове и визуализиране на модела в предназначения за тази цел LandXplorer CityGML Viewer.

Участниците в курса се запознаха с всички тези стъпки и цялостния процес, като впоследствие всяка една от сформираните групи се фокусира върху един от основните етапи на моделирането.

Целта на занятията бе участниците в курса не само да разберат основните теории и технологии на 3D интериорното моделиране, но и да открият техните силни и слаби страни и да дадат предложения за това как всеки етап и неговите процеси да бъдат подобрени.

Курсът приключи с презентация на всяка група за извършената работа, постигнатите резултати, както и проблемите, които са възникнали по време на работа и предложените варианти за тяхното решаване. Всеки от участниците получи сертификат за успешно завършен курс на обучение.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us