Новини

Квартали в Бургас и Червен бряг с приет кадастър

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на кв. Ветрен – гр. Бургас и кв. Пети и територията извън строителните граници на гр. Червен бряг. До 27.07.2015 г., включително, могат да се направят писмени възражения по тях съответно пред СККК Бургас и СККК Плевен.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us