Новини

Лабораторията по картография в УАСГ с пясъчник с добавена реалност

Лабораторията по картография на УАСГ вече има инсталиран пясъчник с добавена реалност (Augmented Reality Sandbox). Така страната ни се нареди сред 25-те държави с подобен апарат. Проектът е финансиран от Центъра за научни изследвания и проектиране.

Приложенията на пясъчника са в областта на визуализиране на концепции в географията, геологията и хидрологията. Чрез него е възможно нагледно дефиниране на понятия катохоризонтали, върхове, вододели, водосливи.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us