Новини

Официално от МРРБ: Лиляна Павлова отстрани временно от длъжност шефа на АГКК Светослав Наков

По нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Светослав Наков е временно отстранен от длъжност и му е забранено да  изпълнява функции и задължения като такъв, считано от 04.11.2016 г.

Повод за нареждането на министъра е публикация в сайта „Афера“ от 3 ноември 2016 г. за наличие на конфликт на интереси. Още същия ден министърът на регионалното развитие и благоустройството поиска обяснение от изпълнителния директор на АГКК Светослав Наков и разпореди да бъде направена проверка по случая от Инспектората на МРРБ.
На 4 ноември 2016 г. по нареждане на министър Павлова представеният от инспектората на МРРБ доклад е изпратен на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за извършване на проверка и произнасяне за евентуален конфликт на интереси спрямо изпълнителния директор на АГКК.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова възложи, считано от 4 ноември 2016 г., функциите и задълженията на изпълнителен директор на АГКК да бъдат поети от главния секретар на агенцията Лазаринка Стоичкова и директора на дирекция Геодезия и картография инж. Румен Янков.

Съобщението за рокадата е публикувано едва вчера късния следобед на сайта на министерството, макар тя да се е случила още на 4 ноември, поне според данните на самото министерство. 

 

На снимката – един от публикуваните от сайта „Афера“ документи.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us